Dri Flex

Dri Flex ankers zijn de meest gebruikte renovatiespouwankers. Dri Flex spouwankers kunnen onzichtbaar en snel geïnstaleerd worden zonder gebruik te maken van een chemische- of cementgebonden verbinding.

Meer

Het Systeem

Dri Flex is ontwikkeld omdat er behoefte was aan het boren van kleinere gaten in het metselwerk. Dit was nodig omdat tijdens het boren grote stukken van de buitengevelsteen afbraken en in de spouw terecht kwamen. Een groot gat geboord met een sds boorhamer kan resulteren in een halve steen. Dit losse stuk steen wat in de spouw valt vormt een brug waarlangs vochtoverdracht kan plaatsvinden. Bovendien blijft er maar een gedeelte steen over om aan te verankeren. Voor het Dri Flex systeem hoeven slechts gaten van 5 tot 7 mm geboord te worden waardoor het afbreken van gedeeltes steen aan de spouwzijde aanmerkelijk verminderd! DriFlex zet niet uit en is mechanisch bevestigd aan beide spouwbladen. Proef installatietesten kunnen worden uitgevoerd om aan te tonen dat aan lokale eisen kan worden voldaan. Omdat de bevestigingsmethode geen extra belasting in het omliggende materiaal geeft, kan Dri Flex in veel verschillende materialen, variërend van betonkolommen tot gasbetonblokken, worden toegepast met bevredigend resultaat.

Het ontwerp van de Dri Flex muurankers zorgt ervoor dat de installateur bijna geen fouten kan maken. Door de gedraaide vorm kunnen de ankers tot wel 25 graden naar beneden lopen zonder dat er wateroverdracht kan plaatsvinden naar het binnenspouwblad. Uiteraard wordt aanbevolen alle ankers horizontaal te plaatsen.