Dri Flex

Dri Flex ankers zijn de meest gebruikte renovatiespouwankers. Dri Flex spouwankers kunnen onzichtbaar en snel geïnstaleerd worden zonder gebruik te maken van een chemische- of cementgebonden verbinding.

Meer

Testen

Omdat Dri Flex ter plaatse aangebracht,niet willekeurig getest kunnen worden is het nodig een uitgebreide proefinstallatie uit te voeren.

Er zijn verschillende mogelijkheden om een test uit te voeren, de meest eenvoudige is een gat boren zoals omschreven in de installatieprocedure en daarna het gat in de buitengevel op te boren tot 12mm. De Dri Flex kan dan door het geboorde gat in het binnenspouwblad worden aangebracht en met de Target load testunit beproefd worden. Daarna kan op een andere plaats in de buitengevel een gat geboord worden zoals in de installatieprocedure omschreven. In dit gat kan dan een Dri Flex aangebracht worden tot 80mm diep en vervolgens beproefd met de Target load testunit. Wanneer beide bevestigingspunten, apart gemeten, voldoen aan de benodigde trekkracht is aan de eis voldaan. Het verdient aanbeveling om de test uit te voeren conform de eisen van de ter plaatse van toepassing zijnde normen. In de praktijk komen proefbelastingen van meer dan 1Kn alleen in zeer uitzonderlijke situaties voor.