Lateiherstel 126 woningen Groningen

Als onderdeel van een grootschalige renovatie zijn bij 126 woningen in de stad Groningen alle kozijnen vervangen door kunststof kozijnen. Het bovenliggende metselwerk moest worden opgevangen om enerzijds de kozijnen te kunnen plaatsen en anderzijds om te voorkomen dat de kunststof kozijnen belast worden. De opdracht was complex omdat de betonnenverdiepingsvloer en de latei aan de binnenzijde uit één stuk bestonden en tegen de buitenmuur lagen. De waterafdichting in de spouw bevond zich daardoor een aantal lagen boven het kozijn en moest blijven bestaan. Target Fixings heeft hiervoor een maatwerkoplossing gemaakt die bestaat een combinatie van Bar Flex en Cem Flex wapening. De voorgestelde oplossing is door ons berekend en uitgevoerd. Een goed onderbouwde slimme oplossing die heel wat stut-en stempelwerk voorkomt en een minimum aan overlast geeft aan de bewoners.

Advies nodig voor het herstel van uw woning?
Contact opnemen

Gerelateerde projecten

Scheurherstel kerktoren in Blauwhuis

In de steunberen van de kerktoren in Blauwhuis zaten 3 meter lange scheuren die dwars door de conctructie liepen.

Lees meer

Funderingsherstel in Roden

Verzakkingen van spouwmuren op een strokenfundering zijn niet altijd eenvoudig te herstellen.

Lees meer

Funderingsherstel 4 woningen in Meppel

Target Fixings heeft hier onderzoek gedaan, het probleem en de oorzaak in kaart gebracht, de benodigde berekeningen gemaakt en vervolgens het herstel uitgevoerd.

Lees meer