Uitbuigende muren

Gevels die niet meer rechtstaan en rondstaande muren kunnen het gevolg zijn van onvoldoende verankering tussen geveldelen en achterliggende constructie. Met behulp van onze verschillende verankeringsoplossingen kunnen wij vrijwel iedere uitbuigende beweging van uw gevel stabiliseren. Het uitbuigen van gevels herstelt zich nooit vanzelf en het vroegtijdig stabiliseren en verankeren van uw gevel voorkomt ernstige gevolgschade.

Onze aanpak

Tijdens ons eerste bezoek zullen wij gezamenlijk met u kijken waardoor de uitbuigende beweging van uw muur optreed. Oorzaken van uitbuigende muren kunnen liggen in onvoldoende of niet aanwezige verankering tussen uw gevel en de constructie maar ook in bijvoorbeeld uw fundering. Aan de hand van de bevindingen wordt door ons vrijblijvend een herstelplan met bijbehorende offerte opgesteld. In het herstelplan wordt aangegeven wat er moet gebeuren en hoe wij dit gaan doen.

image

Onze manier

Verschillende soorten renovatieankers worden bij ons in eigen huis geproduceert, dit betekent dat we snel maatwerk kunnen leveren tegen hoge kwaliteitsstandaarden. De Bow Flex en Cem Flex renovatieankers zijn vanuit de praktijk ontwikkeld en worden nagenoeg onzichtbaar aangebracht. Dit betekent dat wij snel kunnen werken en uw gevel na installatie hetzelfde aanzicht houdt. Bijkomend voordeel van onze renovatieankers is dat wij door middel van trekproeven de werking van de ankers kunnen controleren, op deze wijze bent u verzekerd van een goed verankerde gevel.

image

De voordelen voor u:

  • Gratis inventarisatie
  • Goed onderbouwd herstelplan met offerte
  • Testen in het werk mogelijk
  • Onzichtbare oplossing
Advies nodig voor het herstel van uw woning?
Contact opnemen

Gerelateerde oplossingen

Gevelherstel

Duurzaam gevelherstel gaat verder dan het opnieuw voegen van uw buitenmuur. Bij duurzaam gevelherstel wordt er gekeken naar de algehele staat en de functie van de gevel.

Lees meer

Funderingsherstel

Wij ontwikkelen maatwerkoplossingen voor het herstellen van uw fundering

Lees meer

Scheurherstel

Wij ontwikkelen maatwerk oplossingen voor het herstellen van scheurvorming in uw gevel.

Lees meer