Alles onder 1 dakconcept
Onzichtbare oplossingen
Minimale overlast
Goed onderbouwde oplossingen
Actief in binnen- en buitenland
Ervaren specialist

Dri Flex ankers zijn de meest gebruikte renovatiespouwankers. Dri Flex spouwankers kunnen onzichtbaar en snel geïnstaleerd worden zonder gebruik te maken van een chemische- of cementgebonden verbinding.

Introductie

Vanaf de 70-er jaren is er al onderzoek gedaan naar de noodzaak van vervanging van spouwankers. De gebruikte verzinkte of gegalvaniseerde spouwankers bleken niet aan de verwachte levensduur te voldoen, de resultaten van een onderzoek toonden aan dat de gebruikte materialen slechts 15 tot 30 jaar functioneerden. Minder dan de referentieperiode van 50 jaar die we in Nederland kennen. Naast de tegenvallende resultaten van de toegepaste ankers werd door het onderzoek aangetoond dat in de mortel, die alkalisch is en dus eigenlijk de ankers beschermt, door invloed van lucht een chemisch proces plaatsvindt. Dit proces noemen we carbonisatie en door dit carbonisatieproces wordt de mortel langzaam zuur waardoor de ankers worden aangetast. In het verleden had men bij de keuze van spouwankers nog niet de beschikking over roestvast stalen spouwankers. Met de huidige kennis zou altijd voor roestvast staal gekozen moeten worden en binnen 10 km aan zee een 316 kwaliteit!

Eerdere pogingen om een vervangingsmethode voor bestaande spouwankers te vinden , maakten duidelijk dat er vele valkuilen waren. De spouwankers die middels uitzetting vastgezet werden bleken plaatselijk teveel spanning in het metselwerk te veroorzaken. Net zoals de bestaande roestende spouwankers. Bovendien waren ze kostbaar door productie en aanbrengen. Het gebruik van zware wapeningsstaven was snel voorbij omdat hierdoor de noodzakelijke flexibiliteit ontbrak waardoor horizontale en verticale beweging tussen binnen- en buitenspouw niet voldoende kon plaatsvinden. In het algemeen is een verbinding tussen elk blad met een staaf van 8 mm diameter of dikker af te raden. De staven gaan optreden als minikoevoeten en uiteindelijk werken ze zichzelf los. De introductie van BSI DD140, BRE Digest329 en de meer recente BRE Digest 401 gaf uiteindelijk een leidraad voor fabrikanten en opdrachtgevers van corrigerende spouwankers.

Het systeem

Dri Flex is ontwikkeld omdat er behoefte was aan het boren van kleinere gaten in het metselwerk. Dit was nodig omdat tijdens het boren grote stukken van de buitengevelsteen afbraken en in de spouw terecht kwamen. Een groot gat geboord met een sds boorhamer kan resulteren in een halve steen. Dit losse stuk steen wat in de spouw valt vormt een brug waarlangs vochtoverdracht kan plaatsvinden. Bovendien blijft er maar een gedeelte steen over om aan te verankeren. Voor het Dri Flex systeem hoeven slechts gaten van 5 tot 7 mm geboord te worden waardoor het afbreken van gedeeltes steen aan de spouwzijde aanmerkelijk verminderd! DriFlex zet niet uit en is mechanisch bevestigd aan beide spouwbladen. Proef installatietesten kunnen worden uitgevoerd om aan te tonen dat aan lokale eisen kan worden voldaan. Omdat de bevestigingsmethode geen extra belasting in het omliggende materiaal geeft, kan Dri Flex in veel verschillende materialen, variërend van betonkolommen tot gasbetonblokken, worden toegepast met bevredigend resultaat.

Het ontwerp van de Dri Flex muurankers zorgt ervoor dat de installateur bijna geen fouten kan maken. Door de gedraaide vorm kunnen de ankers tot wel 25 graden naar beneden lopen zonder dat er wateroverdracht kan plaatsvinden naar het binnenspouwblad. Uiteraard wordt aanbevolen alle ankers horizontaal te plaatsen.

Speciale eigenschappen

  • 1 product, geen losse onderdelen.
  • Meerdere afdruippunten om wateroverdracht te voorkomen.
  • Flexibel ontwerp, laat de natuurlijke gebouwbewegingen toe.
  • Kan door isolatiemateriaal heen bevestigd worden.
  • Minimale beschadiging aan gebouwen.
  • Sterke en toch flexibele verbinding.
  • Snelle en gemakkelijke montage.
  • Roestvast materiaal.

Het materiaal

Dri Flex is gemaakt van austenitisch roestvast staal type 304. De 8mm dikke Dri Flex heeft een treksterkte van meer dan 10 Kn. Door de productiemethode ontstaan zeer harde vinnen die zich in de hardste beton vastdraaien terwijl de kern zacht en flexibel blijft. Dri Flex kan ook gebruikt worden op plaatsen waar een brandwerendheid van meer dan 30 min vereist is.

Aantal bevestigingspunten

In het algemeen is het aantal bevestigingspunten van Dri Flex gelijk aan het aantal bij nieuwbouw, in Nederland meestal 3-4 per m² afhankelijk van gebouwhoogte, spouwbreedte, windgebied en bebouwing. Dit aantal zou echter moeten afhangen van testen ter plaatse om zeker te zijn dat de benodigde trekbelasting per m² gehaald wordt. Als het metselwerk dusdanig slecht is dat de benodigde trekbelasting per m² niet gehaald kan worden is het mogelijk het aantal bevestigingspunten te verhogen zodat aan de eis kan worden voldaan. het wordt aanbevolen rondom alle muuropeningen , deuren en ramen, Dri Flex te plaatsen op 30 cm h.o.h. en niet meer dan 22,5 cm uit de openingen.

Indien door de kwaliteit van het metselwerk de vereiste treksterkte niet kan worden bereikt, is verhoging van het aantal bevestigingsspunten een logische en acceptabele oplossing om ervoor te zorgen dat de totale belasting per m² wordt gehaald. Minder dan het standaard aantal bevestigingspunten wordt altijd afgeraden.

De BRE digest 401 is de enige norm die schrijft over bestaande situaties en geeft hierover meer informatie.

Testen

Omdat Dri Flex ter plaatse aangebracht, niet willekeurig getest kunnen worden is het nodig een uitgebreide proefinstallatie uit te voeren.

Er zijn verschillende mogelijkheden om een test uit te voeren, de meest eenvoudige is een gat boren zoals omschreven in de installatieprocedure en daarna het gat in de buitengevel op te boren tot 12mm. De Dri Flex kan dan door het geboorde gat in het binnenspouwblad worden aangebracht en met de Target load testunit beproefd worden. Daarna kan op een andere plaats in de buitengevel een gat geboord worden zoals in de installatieprocedure omschreven. In dit gat kan dan een Dri Flex aangebracht worden tot 80mm diep en vervolgens beproefd met de Target load testunit. Wanneer beide bevestigingspunten, apart gemeten, voldoen aan de benodigde trekkracht is aan de eis voldaan. Het verdient aanbeveling om de test uit te voeren conform de eisen van de ter plaatse van toepassing zijnde normen. In de praktijk komen proefbelastingen van meer dan 1Kn alleen in zeer uitzonderlijke situaties voor.