Alles onder 1 dakconcept
Onzichtbare oplossingen
Minimale overlast
Goed onderbouwde oplossingen
Actief in binnen- en buitenland
Ervaren specialist

Klemmende deuren, ramen die niet meer goed dicht kunnen, scheuren in de muren en scheve vloeren. Dit zijn typische kenmerken van funderingsproblemen, veroorzaakt door geheel of gedeeltelijk zakken van uw huis.

Aanleiding voor een verzakt huis

Vaak zijn er diverse oorzaken voor een scheef huis. Houten funderingspalen kunnen bijvoorbeeld worden aangetast (paalrot), funderingen op staal kunnen door een wisselende grondwaterspiegel hun draagkracht verliezen maar ook aanpassingen aan dragende muren kunnen een puntbelasting geven aan de bestaande fundering. Vaak is een nieuwe fundering niet nodig en kan de verzakte fundering gestabiliseerd worden met ons Heli Pile-systeem.

Is uw huis verzakt? Neemt contact op!

Dit zijn de meest voorkomende funderingsproblemen

Het achterhalen van de funderingsproblemen die een verzakt huis veroorzaken, is vaak een complexe aangelegenheid. Meestal zijn er een aantal oorzaken aan te wijzen en vaak een combinatie van bijvoorbeeld kwetsbare funderingen op onstabiele ondergrond.. Zo werden veel woningen tot 1970 uitgevoerd met houten funderingspalen of werden ze ondiep gefundeerd. Het gevolg: veel woningen met een kwetsbare fundering. Dat wil zeggen: In Nederland zijn er zo’n 750.000 panden met een houten paalfundering en een veelvoud hiervan aan panden met een ondiepe fundering. Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) schat daarom ook dat er de komende dertig jaar ongeveer een miljoen woningen te maken krijgen met funderingsproblemen.

Naast houten funderingspalen en ondiep gefundeerde woningen zijn de meest voorkomende funderingsproblemen:

  • Vochtverlies: de fundering verliest steun door de onttrekking van grondwater door bomen rondom uw huis of door daling van grondwater in droge perioden.
  • Externe factoren: de bodem van de fundering wordt aangetast door de trillingen van veel en zwaar verkeer of zware bouwwerkzaamheden.
  • Belasting: een te hoge belasting op een bepaald deel van uw huis zorgt voor problemen.
  • Bodemgesteldheid: de fundering verliest draagkracht door het wegspoelen van draagkrachtige grond of door inklinking van veen- of kleigrond.

Onze aanpak

Om de verzakking van uw huis tegen te gaan, helpen wij u graag met funderingsherstel. Funderingsherstel is vaak complex en de oorzaak van het probleem is vaak niet direct duidelijk, een gedegen plan van aanpak is dan ook noodzakelijk. Tijdens ons eerste bezoek zullen wij gezamenlijk met u bekijken waardoor de funderingsproblemen optreden. Aan de hand van de bevindingen wordt vrijblijvend een herstelplan met bijbehorende offerte opgesteld. Hierbij houden wij rekening met aanlegdieptes van de funderingspalen, paalbelastingen en specifieke eigenschappen van de bestaande constructie. In het herstelplan wordt aangegeven wat er moet gebeuren en hoe wij dit gaan doen.

Voor het herstellen van funderingen maken maken wij gebruik van ons eigen ontwikkelde Heli Pile-paalfundering systeem. Met de Heli Pile zijn wij in staat om trillingsvrij en met minimale overlast te funderen. Wij gebruiken geen grote zware machines en kunnen op vrijwel iedere plaats in en rond de woning komen. Na het plaatsen van de funderingspalen kunnen wij in vrijwel alle gevallen testen of de paal beschikt over voldoende draagvermogen, dit zorgt niet alleen voor een vertrouwd gevoel maar geeft u ook maximale zekerheid dat de fundering weer staat als een huis en de verzakking van uw huis is opgelost.

De voordelen voor u;

  • Gratis inventarisatie
  • Goed onderbouwd herstelplan met offerte
  • Testen in het werk mogelijk
  • Minimale overlast
  • Werken op 1 m² mogelijk

Contact opnemen

Vermoed u last te hebben van een verzakt huis en wilt u dit laten oplossen? Neem vooral contact met ons op of vraag een offerte aan. Met onze jarenlange ervaring en unieke producten garanderen we u op meerdere fronten een zorgeloze en unieke service.

Ontvang advies of een offerte op maat
0513 - 610050 info@targetfixings.nl